WWF ønsker stans i bruken av bås og hiuttak mot jerv | WWF Norway

WWF ønsker stans i bruken av bås og hiuttak mot jervPosted on 02 March 2015   |  
Jerven er det største mårdyret i Norge. I Europa finnes jerven kun i Norge, Sverige og Finland. Fordi vi har mer enn 25 prosent av den europeiske bestanden, har Norge et internasjonalt ansvar for å ta vare på jerven.
© Shutterstock
Jerven er sterkt truet av utryddelse i Norge, og vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på den. Nå vil regjeringen gjøre det lettere å fange og avlive jerv ved hjelp av bås. WWF ønsker at bruken av både bås og hiuttak skal opphøre.
 
– Jerven er et truet rovdyr i Norge, og det er uforståelig at de etisk mest betenkelige metodene skal brukes på dyr som er truet av utryddelse, sier Sverre Lundemo, rådgiver i WWF-Norge.
 
Regjeringen sendte på høring fredag 20. februar, et forslag til forskriftsendring som skal gjøre det lettere å fange og avlive jerv ved hjelp av bås. Båser er kasser hvor det blir plassert et åte, gjerne et kjøttstykke, for å lokke jerven inn i fellen. Når jerven går inn i båsen, klapper luken igjen og jerven er fanget. Jerven blir avlivet først når noen kommer og ser til fellen. Regjeringen vil nå gjøre denne fangstmetoden lettere å bruke, ved å tillate økt bruk av snøskuter og vurdere bruk av elektronisk overvåking.
 
Jerven lever i værutsatte strøk
Kameraovervåking / elektronisk overvåking av fangstbås for jerv vil gjøre det mulig å plassere båser langt unna menneskelig bebyggelse, noe som sannsynligvis fører til at fellene blir sjeldnere kontrollert. Dette vil øke mulighetene betraktelig for at dyr som blir fanget utsettes for lidelser over lengre perioder. Beitelaget som ønsker å teste ut elektronisk overvåking av båser, legger opp til at båsene skal deaktiveres i forkant av perioder med dårlige værforhold.
 
– Jerven holder til i værharde strøk der værforholdene kan skifte raskt og uten forvarsel. Med tanke på hvor vanskelig det er å melde været i norske fjellstrøk, stiller vi oss undrende til hvorvidt dette skal kunne fungere i praksis, sier Lundemo.
 
Vil redusere bruken av hiuttak
I 2014 gjennomførte miljømyndighetene 12 såkalte hiuttak av jerv, for å redusere bestanden av jerv ned mot det lave bestandsmålet Stortinget har fastsatt i rovviltforliket. Hiuttak betyr at jervetispa blir avlivet sammen med jervungene mens de ennå befinner seg i hiet. Det er kun Statens Naturoppsyn (SNO) som kan gjennomføre hiuttak, og det skjer etter strenge retningslinjer. Regjeringen ønsker å redusere antall hiuttak, og bruker det som begrunnelse for å gjøre det lettere å fange jerv i bås.
 
– Både hiuttak og bruk av bås er uetiske metoder, som gir assosiasjoner til skadedyrbekjempelse. Disse metodene burde ikke være en del av en moderne naturforvaltning, sier Lundemo.
 
Minkende bestand
Jerven er det største mårdyret i Norge. Den finnes først og fremst i fjellområdene langs grensen mot Sverige og Finland, fra Hedmark og nordover. Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på den, fordi vi har mer enn 25 prosent av den europeiske bestanden. I Europa finnes jerven kun i Norge, Sverige og Finland. Den har status som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter 2010. Den norske bestanden er i 2014 beregnet til å bestå av 343 voksne individer. Dette er en liten nedgang fra cirka 350 dyr i 2013.

Jerven er det største mårdyret i Norge. I Europa finnes jerven kun i Norge, Sverige og Finland. Fordi vi har mer enn 25 prosent av den europeiske bestanden, har Norge et internasjonalt ansvar for å ta vare på jerven.
© Shutterstock Enlarge
I 2014 gjennomførte miljømyndighetene 12 såkalte hiuttak av jerv. Hiuttak betyr at jervetispa blir avlivet sammen med jervungene, mens de ennå befinner seg i hiet. Bildet er fra et hiuttak.
© Lars Gangås Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus