- Skuffende klimamål i EU | WWF Norway

- Skuffende klimamål i EUPosted on 24 October 2014   |  
coal, kull, carbon, karbon, fossil energi, fossil fuels, forurensning
Kullkraftverk i Nottinghamshire, Storbritannia. EUs klimamål for perioden 2020-30 er ikke tilstrekkelig for å få fart i den nødvendige overgangen fra fossil til fornybar energi, mener WWF.
© Global Warming Images / WWF
I natt ble EUs ledere enige om nye mål for klima frem til 2030. I korthet går målene ut på et kutt i klimagassutslipp på minst 40 prosent, et mål om fornybar energi på minst 27 prosent, og et mål om minst 27 prosent energisparing.
- Ikke bra nok, mener WWFs eksperter på klima og energi.


- Målene som ble vedtatt er ikke langt unna det EU-landene forventer at kommer til å skje hvis dagens utvikling fortsetter som før, sier Ingrid Lomelde, leder av WWFs klima- og energiteam.
- Her er det altså lite å hente av nye ambisjoner eller tiltak for å redde kloden. Det er svært skuffende både fordi andre land ser til EU for å finne et rimelig globalt ambisjonsnivå, og fordi EU med disse målsetningene går glipp av de store mulighetene som ligger i ny bærekraftig verdiskaping, sier Lomelde.
 
Holder fossilindustrien glad
Heller ikke Jason Anderson, som leder WWFs klimaarbeid i Brussel, er fornøyd med EU-ledernes beslutning.
- Nattens enighet ser ut til å være skreddersydd for å holde fossiløkonomiens krefter glade, men det går på bekostning av vanlige innbyggere, arbeidsplasser og fremtidsrettede næringer. De største forurenserne bør være fornøyd i dag, siden de nå slipper å bekymre seg for CO2-priser som er høye nok til å skape reell endring, sier han.

- Langt unna togradersmålet
- Målene som nå er vedtatt ligger nær, eller til og med lavere, enn den utviklingen vi venter oss helt uten nye klimamål eller virkemidler. Dette er langt unna de store kuttene FNs klimapanel sier at vi trenger hvis jordens temperaturstigning skal stabiliseres under to graders oppvarming, sier Ingrid Lomelde.
- Både EU og Norge har forpliktet seg til å nå dette togradersmålet. Kvotesystemet kommer nå til å forbli irrelevant i minst ti år til, noe som fører til at kullkraft fortsetter å konkurrere ut gass, og gasskraft kommer til å fortsette å konkurrere ut de fornybare løsningene, sier Lomelde.

Enkeltland kan heve ambisjonene
- De neste månedene blir nå viktige for å unngå de mest skadelige virkningene av EUs beslutning, sier Ingrid Lomelde.
- Det er fortsatt mulig for landene å heve ambisjonsnivået frem mot klimatoppmøtet i Paris neste år. Det møtet er spesielt viktig fordi det er der landene skal enes om en global avtale for klimagasskutt. Det er også mulig for enkelte medlemsland som ønsker å gå foran å lage nasjonale mål som er mer ambisiøse enn dette. Det håper vi så mange land som mulig nå vil gjøre. Mange av våre naboer, som Storbritannia og Danmark, har alt vedtatt egne klimalover. Det bør Norge også gjøre, og der bør målene være mer ambisiøse enn det EU presenterte i natt. Slik kan Norge aktivt ta en lederrolle på klima og bli en brobygger i de internasjonale forhandlingene, som statsminister Erna Solberg har slått fast at vi skal, sier Lomelde.
 
- Grunnleggende utilstrekkelig
WWFs internasjonale leder for klima og energi, Samantha Smith, sier om EUs mål at de er "grunnleggende utilstrekkelige".
- Vi går mot slutten av det som ser ut til å være jordens varmeste år noen sinne. Flom, tørke og hetebølger har alt skapt store problemer i Europa, og land lenger sør påvirkes langt sterkere enn oss. Europeiske land må levere målsetninger som kan skape en rask og rettferdig overgang til et klimatrygt samfunn, hvor vi går fra å bruke fossile energiklider til å dekke energibehovet vårt med 100% fornybar energi. Før Europas land gjør det, kan de ikke kalle seg ledere på klima, sier Samatha Smith.
   
 
coal, kull, carbon, karbon, fossil energi, fossil fuels, forurensning
Kullkraftverk i Nottinghamshire, Storbritannia. EUs klimamål for perioden 2020-30 er ikke tilstrekkelig for å få fart i den nødvendige overgangen fra fossil til fornybar energi, mener WWF.
© Global Warming Images / WWF Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus