Dette rekefisket vil WWF ha | WWF Norway

Dette rekefisket vil WWF haPosted on 03 October 2014   |  
Disse rekene ble fisket av M/S Trygg i Oslofjorden sist uke. Sorteringsrister hindrer fangst av småreker og uønskede arter. Slike sorteringsrister ønsker WWF at alle reketrålere skal ha.
© Heidi Katrine Bang/WWF
I WWFs sjømatguide ber vi forbrukerne styre unna reker fra Nordsjøen og Skagerrak. Men dersom alle hadde fisket rekene slik M/S Trygg gjør det i Oslofjorden, ville rekene herfra neppe blitt frarådet.

- Sånn skal det gjøres! sier WWFs generalsekretær Nina Jensen fra dekk mens hun ser rekefangsten komme inn over ripa på M/S Trygg.
Reketråleren, som eies av Kjell Inge Røkke, har installert sorteringsrister som hindrer fangst av både fisk og småreker, slik WWF krever skal være påbudt for alle rekefiskere som fisker reker i Nordsjøen og Skagerrak.
WWF vil at et slikt påbud også skal gjelde for de som fisker innenfor 4 nautiske mil. Sorteringsristen for fisk reduserer uønsket bifangst av arter som for eksempel truet kysttorsk, mens sorteringsristen for småreker sørger for at reker over riktig minstemålstørrelse blir med opp i trålposen.

Sist uke ble Jensen invitert med av kaptein Roger Hammerø for å se hvordan ristene fungerer i praksis.

Klikk her og se NRKs reportasje fra rekefisket med M/S Trygg


Når fangsten kommer om bord, viser det seg raskt at ristene virker etter hensikten: En håndfull små fisk er alt som er kommet med som bifangst, og det er svært få reker under minstemålet i hovedfangsten.

Smakte ikke rekene
-Det er utrolig bra at private aktører som M/S Trygg tar slike initiativ for å bidra til et bærekraftig fiske. Nå må myndighetene følge opp og sørge for at alle følger de samme reglene. Vi vil at alle i rekefisket skal utstyres med slike sorteringsrister, sier Jensen.
Det har ikke manglet på reaksjoner etter at WWF i sommer kom med ny sjømatguide, der reker fra Nordsjøen og Skagerrak er blant artene som er oppført i rød kategori, mens reker fra Barentshavet er oppført i grønn kategori. Årsaken til denne plasseringen er at det mangler god forvaltning og gode regler før rekefisket blir forvaltet bærekraftig i sør.
I et nytt brev fra WWF til Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet beskrives hvilke tiltak som må gjennomføres for å gjøre rekefisket økologisk bærekraftig.
- Jeg skulle gjerne smakt på disse rekene, og når rekefisket blir bedre forvaltet vil jeg mer enn gjerne spise reker fra Oslofjorden. Men enn så lenge, nøyer jeg meg med å se på denne fangsten, sier Jensen.

Kun fordeler med rist
Blant argumentene mot sorteringsrister, er innvendinger om at de skal være krevende å fiske med, blant annet på grunn av strømforhold. Innvendingene avvises tvert av kaptein Hammerø, som har benyttet rist i over seks år.
- Sorteringsristene gir kun fordeler, det blir et renere og enklere fiske. Vi får det vi skal ha, nemlig reker av riktig størrelse. Det er bare en fordel for alle parter at vi ikke må kaste ut småreker og annen småfisk. Jeg vil gjerne bidra til å gjøre dette fisket bærekraftig, sier Hammerø.
Det er påbudt å benytte sorteringsrist for fisk i rekefisket i Skagerrak, men ikke innenfor 4 nautiske mil av norsk farvann.

Slappere regler hjemme

- I havområder vi forvalter sammen med andre land har vi et påbud om sorteringsrist for fisk, mens langs kysten der vi selv regjerer velger vi å ikke ha en slik ordning, på tross av at det ville gjort rekefisket mer bærekraftig. Det er et stort paradoks. En nasjon som kaller seg selv verdens fremste sjømatnasjon burde også ha den beste forvaltningen i eget farvann, sier Jensen.
En sorteringsrist for småreker er ikke påbudt i noen farvann ennå. Dermed blir mange småreker i dag  dumpet tilbake i havet – og det er en svært dårlig bruk av ressurser. Dette kunne vært unngått ved å bruke en rist lik den M/S Trygg har.

Unik enighet
Med på fisketuren sist uke var også Robert Misund fra Fiskeridirektoratet og John Willy Valdemarsen fra Havforskningsinstituttet. Valdemarsen har vært med på å utvikle ristene som Hammerø har tatt i bruk.
- Det er ganske unikt at forvaltningen, ved Fiskeridirektoratet, forskningen, ved Havforskningsinstituttet, næringen, ved MS Trygg og miljøvernere, ved WWF, er samlet her og at vi er fullstendig enige, sier Jensen.

Overfiske og fiskedødelighet
Rekebestanden i Nordsjøen og Skagerrak er ikke utrydningstruet, men rekefisket er per i dag langt fra bærekraftig forvaltet. Økende dumping av småreker, bifangst av arter som er i dårlig forfatning og manglende kunnskap om ikke-kommersielle fiskearter er alle problemer forvaltningen av rekefisket må ta tak i.
For WWF er det avgjørende med en betydelig styrket forvaltning og økte kontroller for å gjøre rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak bærekraftig i fremtiden. Det innebærer at fisket i sør må prioriteres sterkere av forvaltningen. Dumpingen av småreker må til livs og bifangsten av arter det ikke står så bra til med, må bort.


Disse rekene ble fisket av M/S Trygg i Oslofjorden sist uke. Sorteringsrister hindrer fangst av småreker og uønskede arter. Slike sorteringsrister ønsker WWF at alle reketrålere skal ha.
© Heidi Katrine Bang/WWF Enlarge
Nina Jensen sjekker rekefangsten med kaptein Roger Hammerø.
© Heidi Katrine Bang/WWF Enlarge
John Willy Valdemarsen fra Havforskningsinstituttet har vært med på å utvikle risten som M/S Trygg har tatt i bruk. Sist uke var han med og sjekket størrelsen på rekene i fangsten.
© Heidi Katrine Bang/WWF Enlarge
Når rekefisket blir bedre forvaltet vil jeg mer enn gjerne spise reker fra Oslofjorden, sier Nina Jensen.
© Heidi Katrine Bang/WWF Enlarge
M/S Trygg fisker reker i Oslofjorden.
© Heidi Katrine Bang/WWF Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus