WWF lanserer ny sjømatguide | WWF Norway

WWF lanserer ny sjømatguidePosted on 21 June 2014   |  
sjømatguiden, sjømat, illustrasjon
– Ved å følge WWFs sjømatguide 2014, bidrar forbrukere til å opprettholde det enorme mangfoldet av liv i havet, sier WWFs fiskerirådgiver Lars Andresen.
© WWF-Norge / Malin Redvall
Få svaret på hvorfor du må styre unna reker fra Nordsjøen og Skagerrak og se hvilke arter du kan nyte med god samvittighet!

– Ved å følge WWFs sjømatguide 2014, bidrar forbrukere til å opprettholde det enorme mangfoldet av liv i havet, sier WWFs fiskerirådgiver Lars Andresen.

Les hele sjømatguiden her!

Fraråder reker fra Nordsjøen og Skagerrak

Sjømatguiden kom sist ut i 2012. Det er to viktige endringer siden den gang: Makrell er flyttet fra grønn til gul kategori, hovedsakelig på grunn av manglende avtale mellom land som fisker makrell og dermed høyere fiskekvoter enn det forskerne anbefaler. Og rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak er flyttet til rød kategori, som betyr at WWF fraråder forbrukere å kjøpe reker herfra. Tall fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES) viser at rekebestanden svekkes og dumping av småreker øker.

– WWF har også et ufravikelig krav om at rekefiskere skal ta i bruk sorteringsrist i alle områder det fiskes reke for å spesielt hindre bifangst av truede arter. Dette kravet er ikke innfridd. Dumpingen av småreker øker også stadig i rekefisket. Derfor ber vi alle styre unna reker som er fisket i Nordsjøen og Skagerrak - og heller velge bærekraftige reker fra Barentshavet, sier Andresen.

Ja til grønt, nei til rødt
WWFs sjømatguide utgis i en rekke land. Hvilke arter som står oppført kan variere, men anbefalingene for artene er de samme uavhengig om guiden er norsk, svensk eller for markedet i Hongkong. I Norge er dette en forbrukerguide som tar utgangspunkt i de artene som selges mest her.

Guiden har tre fargekoder: Grønn, gul og rød. Arter i grønn kategori kan alle nyte, mens artene på rødt har enten svake eller overfiskede bestander, bestandsberegningene er usikre, eller fangstutstyret som benyttes for å ta denne arten ødelegger mye for annet liv i havet.

– Det er uakseptabelt at artene i rød kategori er tilgjengelig for salg, forbrukerne gjør en god innsats ved å styre unna disse. Alle artene i den grønne kategorien er riktige valg for den som er opptatt av miljøet i havet, sier Andresen.

Gult midt imellom
Gule kategori inneholder arter der det er enkelte problemer med bestanden eller fangstmetoden. For eksempel kan fiskemetodene føre til økt fangst av andre sårbare arter eller en art kan være ekstra sårbar for overfiske.

– Livet i havet og samspillet mellom artene er uhyre komplisert, og ikke så svart-hvitt at vi kan definere alt som bærekraftig eller ikke. Derfor har vi også en gul kategori. I denne påpeker vi at det er utfordringer som må løses, men artene der er ennå ikke truet, forklarer Andresen.

Rød og grønn torsk

I guiden står torsk oppført i både grønn og rød kategori (se tabellen under). Her er det fangststedet som avgjør farge. WWF mener forvaltningen av torsk i Nordsjøen og Skagerrak er mangelfull. Den plasseres derfor på rødt. Tunfisk er plassert i alle tre kategoriene, men her er det type art som avgjør. Artene blåfinnet og gulfinnet tunfisk er begge truet av overfiske og du bør styre unna. Andre arter som breiflabb og steinbit er også på rødt fordi kunnskapen om bestanden og fangstene er usikker og mangelfull. Hummer er på historisk lavt nivå i norske farvann, og det uregulerte fritidsfiske er stort. Uer er på rødt fordi bestanden er svært truet, hovedsakelig på grunn av et stort overfiske.

Trenger råd
I snitt kjøper hver nordmann 18,3 kilo sjømat i året. Andresen mener det er et stort behov for å veilede forbrukere for å hindre at enkelte fiskebestander blir utryddet. Mer enn 70 prosent av verdens fiskebestander er i dag truet av intenst fiske eller overfiske.

– I WWF jobber vi hardt for å bedre tilstanden i havene. Vi krever bedre forvaltning av fiskebestandene, vi krever mer skånsomt fiske og vi krever tiltak for å hindre bifangst av sårbare arter, sier Andresen.


sjømatguiden, sjømat, illustrasjon
– Ved å følge WWFs sjømatguide 2014, bidrar forbrukere til å opprettholde det enorme mangfoldet av liv i havet, sier WWFs fiskerirådgiver Lars Andresen.
© WWF-Norge / Malin Redvall Enlarge
WWFs sjømatguide for 2014 forteller deg hvilke arter du bør styre unna og hvilke du kan nyte med god samvittighet!
© WWF-Norge / Malin Redvall Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus