WWF lanserer ny sjømatguide for Norden | WWF Norway

WWF lanserer ny sjømatguide for NordenPosted on 18 May 2009   |  
Spis med god samvittighet!
De grønne artene er forvaltet på en fornuftig måte, og bidrar ikke til å ødelegge havmiljøet. Spis i vei - sunt, godt og fornuftig!
© Cobra / Siv Hilde Tynes
Nå går det bedre for flere nordiske fiskeslag: Både makrellen, hysa og torsken fra Barentshavet har gått fra gult til grønt, mens Østersjøtorsken og rødspetta går fra kategorien rødt til gult. Men fortsatt er breiflabb, norsk hummer, uer, kveite og kysttorsk på rødt, dvs at WWF fraråder kjøp av disse artene. Fiskeguiden lanseres i Sverige, Danmark, Finland og Norge.

Både makrellen, silda, hysa, seien og Barentstorsken er nå altså "grønne" fiskeslag og har oppnådd det ettertraktede miljømerket MSC - Marine Stewardship Council. Dette er verdens mest anerkjente miljømerke for sjømat og garanterer forbrukeren at produktet stammer fra bærekraftige fiskerier.

- Norge er nå i ferd med å bli verdens største tilbyder av miljømerket fisk, og dette er en stor seier for miljøbevegelsen og fiskerinæringen. Nå gjenstår et kraftig løft for å gjøre disse produktene tilgjengelig for forbrukerne, og jeg oppfordrer alle til å spørre etter miljømerket fisk i fiskedisken, sier en fornøyd Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF-Norge.


Med dette forplikter fiskerinæringen seg til et bærekraftig fiske, og det innebærer blant annet forsvarlige kvoter, fortsatt kamp mot ulovlig fiske, full innsats for å begrense skadelige fiskemetoder samt tiltak for å hindre bifangst av sjøfugl og småfisk.

Rødt, gult og grønt som veiledning i fiskedisken
WWFs sjømatguide presenterer noen av de vanligste produktene på det norske fiskemarkedet. Med fargekodene rødt, gult og grønt hjelper vi deg til å foreta de beste sjømatvalgene – spis de grønne artene med god samvittighet, men styr unna de røde. Ved å bevisst velge bort de røde artene er du med på å påvirke artens status og derigjennom styrke fiskeriforvaltningen. Guiden gjelder for 2009 og er basert på rådgivning fra ICES, Havforskningsinstituttet og Artsdatabanken.

Havets ressurser hardt presset - gjør det rette valget!
Fisk og annen sjømat utgjør livsgrunnlaget for kystsamfunn over hele verden, og 2,6 milliarder mennesker har sjømat som en viktig næringskilde. Men havets biologiske ressurser har en tålegrense. I dag er over 75 prosent av verdens fiskebestander utsatt for intenst fiske, og mange bestander nærmer seg kollaps på grunn av for stort fiskepress.

Havets ressurser utarmes av en stadig større og mer effektiv fiskeflåte og lite miljøvennlige fiskemetoder. Fiskekvotene settes høyere enn bestander tåler – og i tillegg foregår det omfattende ulovlig fiske i mange havområder. Samtidig øker etterspørselen etter sjømat. Det er derfor viktigere enn noen gang at man bidrar ved å gjøre de rette fiskevalgene.

- Torsk fra Barentshavet er nå økologisk sett ett av de absolutt beste valgene i fiskedisken, og WWF anbefaler forbrukerne å se etter MSC-merket i butikken. Andre gode alternativer inkluderer blåskjell, hyse, kamskjell, kongekrabbe, økologisk laks, sei og sild. Med så mange gode alternativer burde alle forbruke greie seg uten å kjøpe de " røde" artene, sier marinbiolog Nina Jensen i WWF.Kontakt:
Nina Jensen, leder naturvernavdelingen WWF-Norge, tlf: 99 16 96 94
Rasmus Hansson, generalsekretær, tlf: 22 03 65 00

Mer info:
Last ned WWFs sjømatguide
Gjør det riktige fiskevalget!
Les mer om MSC
Spørsmål og svar om sjømatSpis med god samvittighet!
De grønne artene er forvaltet på en fornuftig måte, og bidrar ikke til å ødelegge havmiljøet. Spis i vei - sunt, godt og fornuftig!
© Cobra / Siv Hilde Tynes Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus