Hvem er vi? | WWF Norway

Hvem er vi?WWF i Norge

WWF Verdens naturfond ble grunnlagt i 1970 med daværende kronprins Harald som president. Vårt sekretariat i Oslo er et av de største naturvernfaglige miljøene blant frivillige organisasjoner i Norge. Du kan laste ned vårt organisasjonskart til høyre.

Vårt arbeid i Norge har som mål å beskytte og bevare naturverdiene og det biologiske mangfoldet i hav- og kystområder, på land og i ferskvann. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre norsk klima- og energipolitikk og vårt lovverk.

I tillegg støtter vi naturvern- og utviklingsprosjekter over hele verden i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter. Prosjektene er støttet av direktoratet for utviklingshjelp, NORAD og UD.

På nettsidene våre finner du forhåpentlig den informasjonen du trenger om WWF og arbeidet vårt. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å kontakte oss pr. telefon eller e-post dersom du har spørsmål.

Organisasjons- og kontonummer:

  • Organisasjonsnummer: 952 330 071
  • Driftskontonummer: 9046.11.07167
  • Gavekontonummer: 9046.11.07175
 
	© WWF-Norge
Organisasjonskart for WWF Verdens naturfond, per 20.01.2017.
© WWF-Norge