WWFs arbeid nytter
WWF jobber med lokalbefolkning over hele verden for en framtid der mennesker kan leve i harmoni med naturen. Med prosjekter i over 100 land, jobber vi med alt fra kamp mot klimaendringer til vern av truede økosystemer og bærekraftig forvaltning av naturressurser.
Seierne er mange både hjemme og utenlands, men nå står vi overfor større utfordringer enn noensinne. Vi mister stadig mer natur, klimaendringer truer med å overopphete jordkloden, og vi forbruker ressurser i et uforsvarlig tempo.
For å kunne drive effektivt naturvern trenger vi din støtte!
Håpet er ikke ute
WWFs arbeid bidrar til å redde gamle skoger, unike havområder og truede arter og naturtyper over hele verden. Takket være omfattende feltarbeid, politisk press og et unikt globalt nettverk, kan WWF oppnå naturvernresultater som betyr noe både for menneskene og naturen. Her kan du lese om noen av resultatene vi har oppnådd i det siste.
Over 19.800 arter er i dag oppført på den internasjonale rødlisten over truede arter — pandaen er en av dem. Sjeldne skilpaddetyper har levd på Madagaskar i millioner av år. Nå er de truet av en kraftig økning i ulovlig handel. WWF-Norge jobber tett med lokalbefolkningen for bedre forvaltning av naturressursene, og vi har fått satt trafficking av truede skilpadder på myndighetenes dagsorden. Gjennom vern og bærekraftig skogbruk jobber WWF for å bevare våre unike skogverdier for fremtidige generasjoner.
Over 19.800 arter er i dag oppført på den internasjonale rødlisten over truede arter — pandaen er en av dem.
Sjeldne skilpaddetyper har levd på Madagaskar i millioner av år. Nå er de truet av en kraftig økning i ulovlig handel. WWF-Norge jobber tett med lokalbefolkningen for bedre forvaltning av naturressursene, og vi har fått satt trafficking av truede skilpadder på myndighetenes dagsorden.
Gjennom vern og bærekraftig skogbruk jobber WWF for å bevare våre unike skogverdier for fremtidige generasjoner.
Jeg vil bli WWF-fadder!
Velg månedlig bidrag:
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnr *
E-post *
 Jeg vil ha informasjon fra WWF
 For å opprette et fadderskap må du være over 18 år 
Som WWF-fadder får du vårt fine WWF-nett som takk for støtten. Du kan også velge å takke nei til velkomstgaven.
Din velkomstgave:
 
Støtt WWF
WWF-fadder
WWF-fadder
WWF elefantfadder
WWF elefantfadder
WWF tigerfadder
WWF tigerfadder
WWF neshornfadder
WWF neshornfadder
WWF isbjørnfadder
WWF isbjørnfadder
WWF rovdyrfadder
WWF rovdyrfadder