Ingen flere dyr må dø ut
Verdens dyr dør i en rasende fart på grunn av klima­endringer, over­fiske, tap av leve­områder og tyv­jakt. WWFs Living Planet Report viser at fra 1970-2020 vil to tredeler av verdens dyreliv ha forsvunnet. Men selv om det kan virke håp­løst, kan vi få til end­ringer om vi er mange nok som vil det samme. Verdens truede arter trenger deg som vil at også morgen­dagens generas­joner får oppleve elefanter, fjellrever, delfiner og korallrev. Som fadder i WWF er du en del av løsningen.
Symbolet på naturvern
Kjempepandaen er symbolet på WWFs arbeid. Uten vår mangeårige innsats hadde den kanskje vært utryddet. De siste 20 årene har verdens bestand av pandaer økt fra rundt 1.000 til rundt 1.800 individer. Antallet ville tigere teller nå minst 3.890, en økning på mer enn 20 prosent siden 2010! Dette viser at arbeidet vi gjør nytter.
WWF arbeider over hele verden
WWF er verdens største miljøvernorganisasjon og jobber for å bevare en levende planet. Hele verden er vår arbeidsplass — fra norske fjorder til afrikanske savanner. Det finnes ingen universalløsning, derfor er vi til stede både lokalt, nasjonalt og globalt. Som WWF-fadder er du en viktig årsak til at noen alltid er til stede for dyr og natur. Din hjelp nytter!
WWF har lenge vist at naturvern nytter. Samtidig står utfordringene i kø; vi mister stadig natur, klimaendringer truer, og vi bruker ressurser i et tempo som tilsvarer
et behov for 3 jordkloder. Vi må fortsette arbeidet, derfor trenger vi din støtte!
Nina Jensen, generalsekretær i WWF.
WWF har lenge vist at naturvern nytter. Samtidig står utfordringene i kø; vi mister stadig natur, klimaendringer truer, og vi bruker ressurser i et tempo som tilsvarer
et behov for 3 jordkloder. Vi må fortsette arbeidet, derfor trenger vi din støtte!
Nina Jensen, generalsekretær i WWF.
Jeg vil bli WWF-fadder!
Velg månedlig bidrag:
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnr *
E-post *
 Jeg vil ha informasjon fra WWF
 For å opprette et fadderskap må du være over 18 år 
Som WWF-fadder får du vårt fine WWF-nett som takk for støtten. Du kan også velge å takke nei til velkomstgaven.
Din velkomstgave:
 
Støtt WWF
WWF-fadder
WWF-fadder
WWF elefantfadder
WWF elefantfadder
WWF tigerfadder
WWF tigerfadder
WWF neshornfadder
WWF neshornfadder
WWF isbjørnfadder
WWF isbjørnfadder
WWF rovdyrfadder
WWF rovdyrfadder