Voldsom økning i drepte neshorn
Ulovlig jakt på neshorn har økt kraftig de siste årene. Det majestetiske dyret jages, hornet kuttes av for å selges og resten av dyret blir liggende igjen. Hornet er blant annet svært ettertraktet som ingrediens i asiatisk naturmedisin. I Sør-Afrika har antall neshorn tatt av krypskyttere økt fra 13 i 2007 til 1.004 i 2013. I løpet av det første halvåret i 2014 ble hele 558 neshorn drept av krypskyttere.
Naturvern nytter!
WWF har prosjekter mange steder i Afrika der det finnes neshorn. Ett av dem er i Namibia, der bærekraftig forvaltning av naturen har skapt nye jobber og gitt mangedoblede inntekter til lokal­befolkningen. Namibia gleder seg over en fordobling av svarte neshorn, voksende flokker av den truede Hartmann-sebraen og Afrikas største bestander av gepard.
Din støtte hjelper!
Naturvern er effektiv fattigdomsbekjempelse og gir resultater for både dyr, natur og mennesker. Som neshornfadder bidrar du til WWFs kampanje mot ulovlig jakt på neshorn. Kampanjen har som formål å få slutt på krypskyting og ulovlig handel med truede dyrearter. I tillegg sam­arbeider vi med lokalbefolkningen om bedre viltforvaltning, støtter viltvoktere som beskytter dyrene og arbeider med etablering av verneområder der dyrene kan leve på trygg grunn.
Solnedgang på den afrikanske savannen, enorme elefantflokker, vandrende neshorn og løvebrøl i natten... Det er inspirerende å få samarbeide med mennesker som har sitt hjem midt i alt dette, for å finne løsninger for bærekraftig bruk av naturen så det unike dyrelivet kan bevares.
Melissa de Kock,
seniorrådgiver i WWF-Norge.
Solnedgang på den afrikanske savannen, enorme elefantflokker, vandrende neshorn og løvebrøl i natten... Det er inspirerende å få samarbeide med mennesker som har sitt hjem midt i alt dette, for å finne løsninger for bærekraftig bruk av naturen så det unike dyrelivet kan bevares.
Melissa de Kock,
seniorrådgiver i WWF-Norge.
Jeg vil bli neshornfadder!
Velg månedlig bidrag:
Fornavn *
Etternavn *
E-post *
Adresse *
Postnr *
 Jeg vil ha informasjon fra WWF
Opprett AvtaleGiroeAvtaleGiro — Enklere for deg, bedre for miljöet!
  Med Bank-ID (sparer miljøet)
  Kupong tilsendt per post
 For å opprette et fadderskap må du være over 18 år 
@ Vårt praktiske WWF-nett (valgfritt)
@ Medlemskap i WWF
@ Magasinet "Verdens Natur" 4 ganger i året
@ Nyhetsbrev med informasjon om WWFs arbeid
@ Skattefradrag for støtte over 500 kr per kalenderår.
 
Støtt WWF
WWF-fadder
WWF-fadder
WWF elefantfadder
WWF elefantfadder
WWF tigerfadder
WWF tigerfadder
WWF neshornfadder
WWF neshornfadder
WWF isbjørnfadder
WWF isbjørnfadder
Gi en gave
Gi en gave