Slik kan du redde neshorn
Din støtte blir brukt på bakken der neshornet lever. Viktige tiltak for å redde neshornet er trening av viltvoktere for å hindre krypskyting, opprettelse av lokalt styrte verneområder, telling av dyr og bruk av viltkameraer. Disse aktivitetene er helt nødvendige for at vi skal klare å redde neshornet, og din støtte gjør dette mulig.
Hvorfor er neshornet truet?
Ulovlig jakt på neshorn har økt kraftig i de siste årene. Krypskyttere jager dem, kutter av hornet og lar resten av dyret bli liggende. I Asia er det stor etterspørsel etter neshornets horn, der det blant annet blir brukt i tradisjonell medisin.
Naturvern som nytter
WWF har i flere år jobbet målrettet for neshornet i Namibia. Et av de viktigste tiltakene er å sørge for god lokal forvaltning av bestander av ville dyr. Arbeidet gir oppløftende resultater for både dyr, natur og mennesker. Svart neshorn finnes nå i 15 ulike lokalt styrte verneområder. Bestandene av flere andre dyrearter, som fjellsebra, elefanter og løver, vokser også som følge av dette arbeidet.
Bli en del av løsningen! Som neshornfadder kan du sørge for at flere dyr blir reddet.
Takket være støtte fra engasjerte mennesker som deg, har vi fortsatt mulighet til å skape en framtid for elefanter, neshorn, tigre og våre andre fantastiske dyrearter. Jeg håper du blir med oss i arbeidet for en levende planet, og jeg lover at vi ikke skal gi oss før vi har lykkes.
Nina Jensen, generalsekretær i WWF.
Takket være støtte fra engasjerte mennesker som deg, har vi fortsatt mulighet til å skape en framtid for elefanter, neshorn, tigre og våre andre fantastiske dyrearter. Jeg håper du blir med oss i arbeidet for en levende planet, og jeg lover at vi ikke skal gi oss før vi har lykkes.
Nina Jensen, generalsekretær i WWF.
Jeg vil bli neshornfadder!
Velg månedlig bidrag:
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnr *
E-post *
 Jeg vil ha informasjon fra WWF
Opprett AvtaleGiroeAvtaleGiro — Enklere for deg, bedre for miljöet!
  Med Bank-ID (sparer miljøet)
  Kupong tilsendt per post
 For å opprette et fadderskap må du være over 18 år 
Som neshornfadder får du vårt fine WWF-nett som takk for støtten. Du kan også velge å takke nei til velkomstgaven.
Din velkomstgave:
 
Støtt WWF
WWF-fadder
WWF-fadder
WWF elefantfadder
WWF elefantfadder
WWF tigerfadder
WWF tigerfadder
WWF neshornfadder
WWF neshornfadder
WWF isbjørnfadder
WWF isbjørnfadder
WWF rovdyrfadder
WWF rovdyrfadder