© François Pierrel / WWF-Canon  © naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon  © naturepl.com / Steven Kazlowski / WWF-Canon  © Florian Schulz / WWF-US  © David Jenkins / trackerbaz.com / WWF-Canada
Halvparten kan forsvinne
Varmere klima og smeltende is truer isbjørnen. Isbjørnen er helt avhengig av havisen for å finne mat. Den er også utsatt for en stadig økende mengde miljøgifter, etter hvert som klimaendringene gjør Arktis mer tilgjengelig for oljeboring og skipstrafikk. Innen 2050 kan vi ha mistet halvparten av verdens isbjørner. Dersom ingenting gjøres, venter samme skjebnen også alle de andre artene som er avhengig av isen.
Hvorfor er isbjørnen viktig?
Isbjørnen kalles med rette «kongen av Arktis». Den er verdens største landlevende rovdyr, perfekt tilpasset et liv i is og snø. I Arktis er den også øverst i næringskjeden, og derfor svært viktig for samspillet i naturen. Isbjørnen holder bestanden av sel i balanse, og åtslene den etterlater er viktig mat for andre arter.
Hva må vi gjøre?
Først og fremst må vi snu trenden, og stanse smeltingen av Arktis. Dette er mulig! Som isbjørnfadder støtter du arbeidet for å hindre oljeboring og økt skipstrafikk i Arktis. Og ikke minst presser du på for å stoppe klimaendringene som truer livet i Arktis slik vi kjenner det. Din støtte er avgjørende!
Fra mine mange års erfaring fra feltarbeid med isbjørn har jeg selv sett endringene i Arktis på nært hold. Nå kan vi ikke lengre jobbe i felt om høsten, fordi isen fryser stadig senere og er for ustabil. Tusen takk for ditt bidrag til vårt arbeid for isbjørnen og det sårbare Arktis!
Geoff York, seniorrådgiver WWF Global
Arctic Programme.
WWF har jobbet i over 20 år for å ta vare på den unike arktiske naturen. å hjelpe økosystemene og lokalbefolkningen, til å takle klimaendringene som allerede har medført endringer, er både utfordrende og uhyre viktig. Takk for at du støtter opp om en framtid for Arktis!
Miriam Geitz, senior­rådgiver WWF Global Arctic Programme.
Jeg vil bli isbjørnfadder!
Velg månedlig bidrag:
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnr *
E-post *
 Jeg vil ha informasjon fra WWF
Opprett AvtaleGiroeAvtaleGiro — Enklere for deg, bedre for miljöet!
  Med Bank-ID (sparer miljøet)
  Kupong tilsendt per post
 For å opprette et fadderskap må du være over 18 år 
Som isbjørnfadder får du vårt fine WWF-nett som takk for støtten. Du kan også velge å takke nei til velkomstgaven.
Din velkomstgave:
 
Støtt WWF
WWF-fadder
WWF-fadder
WWF elefantfadder
WWF elefantfadder
WWF tigerfadder
WWF tigerfadder
WWF neshornfadder
WWF neshornfadder
WWF isbjørnfadder
WWF isbjørnfadder
WWF rovdyrfadder
WWF rovdyrfadder