© François Pierrel / WWF-Canon  © naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon  © naturepl.com / Steven Kazlowski / WWF-Canon  © Florian Schulz / WWF-US  © David Jenkins / trackerbaz.com / WWF-Canada
To av tre kan forsvinne
Verden er i ferd med å miste en av sine mest fantastiske, store skapninger. Isbjørnen er utrolig godt tilpasset et liv på isen som flyter oppå de rike havområdene i nord. Men nå forsvinner denne isen i rasende fart. Forskning viser at vi risikerer å miste hele to tredeler av verdens isbjørnstamme innen 2050, på grunn av global oppvarming og issmelting.
Løsning: Fornybar energi
Skal vi unngå de mest ekstreme konsekvensene av klimaendring og redde isbjørnen, må vi gjøre noe med hovedårsaken til oppvarmingen: Vi må slutte å brenne olje, kull og gass, og heller satse på fornybare energikilder som vind, vann, sol og jordvarme.
Ditt bidrag utgjør en forskjell!
Ditt bidrag som isbjørn­fadder går til vårt ar­beid for å bremse klima­endringene og for å be­vare isbjør­nens leve­områ­der. Fadder­skapet ditt gjør at vi kan ar­beide effek­tivt og lang­siktig mot disse målene.
Fra mine mange års erfaring fra feltarbeid med isbjørn har jeg selv sett endringene i Arktis på nært hold. Nå kan vi ikke lengre jobbe i felt om høsten, fordi isen fryser stadig senere og er for ustabil. Tusen takk for ditt bidrag til vårt arbeid for isbjørnen og det sårbare Arktis!
Geoff York, seniorrådgiver WWF Global
Arctic Programme.
WWF har jobbet i over 20 år for å ta vare på den unike arktiske naturen. å hjelpe økosystemene og lokalbefolkningen, til å takle klimaendringene som allerede har medført endringer, er både utfordrende og uhyre viktig. Takk for at du støtter opp om en framtid for Arktis!
Miriam Geitz, senior­rådgiver WWF Global Arctic Programme.
Jeg vil bli isbjørnfadder!
Velg månedlig bidrag:
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnr *
E-post *
 Jeg vil ha informasjon fra WWF
Opprett AvtaleGiroeAvtaleGiro — Enklere for deg, bedre for miljöet!
  Med Bank-ID (sparer miljøet)
  Kupong tilsendt per post
 For å opprette et fadderskap må du være over 18 år 
Som isbjørnfadder får du vårt fine WWF-nett som takk for støtten. Du kan også velge å takke nei til velkomstgaven.
Din velkomstgave:
 
Støtt WWF
WWF-fadder
WWF-fadder
WWF elefantfadder
WWF elefantfadder
WWF tigerfadder
WWF tigerfadder
WWF neshornfadder
WWF neshornfadder
WWF isbjørnfadder
WWF isbjørnfadder
WWF rovdyrfadder
WWF rovdyrfadder