Naturen er vår livsforsikring
WWF driver et omfattende internasjonalt miljøvernarbeid, og samarbeider med lokalbefolkning slik at de selv kan ta vare på naturressursene sine. Resultatene viser at slike prosjekter har ført til økt levestandard for lokalsamfunn samt bevaring av arter og unike naturområder.
Små bedrifter har muligheten til å inngå bedriftsfadderskap og dermed bidra til WWFs arbeid. Bedriftsfadderskap er en ordning der WWF får et årlig beløp av bedriften. Ordningen er tilpasset bedrifter med femti eller færre ansatte. Større bedrifter som ønsker å samarbeide med WWF, oppfordres til å kontakte markeds- og kommunikasjonssjef Ina Toften: itoften@wwf.no.
Dette får bedriften:
  • webknapp med WWFs logo til bedriftens nettside
  • fire utgaver av det elektroniske magasinet Verdens Natur i året
  • månedlig nyhetsbrev om vårt arbeid
  • fem handlenett i økologisk bomull
  • bedriftens navn på WWFs nettside
Bedriftens forpliktelser
Bedriftsfaddere signerer en forpliktelse om å redusere selskapets miljø- og klimamessige fotavtrykk. Minst ett konkret tiltak innenfor de følgende fem områder må gjennomføres. Alternativt kan bedriften vise til godkjent Miljøfyrtårn-sertifikat:
  • redusere energiforbruk per produsert enhet
  • redusere klimagassutslipp per produsert enhet
  • redusere og sortere avfall
  • mer miljøvennlig innkjøp
  • redusere transportbehovet per produsert enhet
WWF vil etter endt fadderskap etterspørre informasjon fra bedriften på om forpliktelser er overholdt.
Bli bedriftsfadder!
Velg årlig bidrag:
Firmanavn *
Org.nr. *
Kontakt *
E-post *
Adresse *
Postnr *
Poststed *
 5 økologiske handlenett
 Elektroniske magasinet Verdens Natur (4 utgaver i året)
 * Må fylles ut 
Bli bedriftsfadder!