WWF Norway - Klimaskolen
 / ©: WWF Norge

Klimaskolen

Hva er det egentlig som skjer med klimaet? Hvorfor er vi så bekymret for noen graders varmere vær? WWF svarer på disse spørsmålene og mange flere i en serie videoer. Du får også vite hvorfor forandringene skjer, og hva som kan gjøres for å korrigere problemet.

Klimaendringer

Den første delen av Klimaskolen består av 16 korte avsnitt som forklarer hvorfor temperaturen stiger, hvilken rolle drivhuseffekten og klimagasser spiller i det naturlige klimakretsløpet m.m.

Klimaforandringene krever både globale tiltak og personlig innsats. Mot slutten av denne delen får du vite hva du selv kan bidra med.Klima og natur

Denne delen av Klimaskolen består av 7 avsnitt som viser hvor viktig klimaet er for artsmangfoldet på jorda.

For hver grad gjennomsnittstemperaturen på jorda øker, mister vi 10 prosent av alle arter. Dette kan få dramatiske konsekvenser.

FILMARKIV

 / ©: WWF Norge
Du kan også se Klimaskolens fire deler i kortere bolker. En fullstendig oversikt finner du her. Småfilmene egner seg fint til å deles med venner på facebook.
 / ©: WWF Norge
© WWF Norge

Arktis

Denne delen av Klimaskolen består av 7 avsnitt som viser hvorfor Arktis er det stedet på jorda som varmes raskest. Her viser vi også hvilken effekt den dramatiske utviklingen her har på miljøet rundt om på kloden.

Arktis må brukes som en lyttepost for jordas tilstand, og nyhetene som kommer derfra, vil før eller senere påvirke oss alle.

Olje og transport

Denne delen av Klimaskolen består av 8 avsnitt som viser hvilken påvirkning olje- og transportsektoren har på klimaforandringene.

Vi forklarer hva fossil energi egentlig er, og hvorfor bruken av den kan ha negativ påvirkning på klimaet. Vi vier utvinning av tjæresand spesiell oppmerksomhet i ett av kapitlene.

Du får også vite mer om fordeler og ulemper med alternative energikilder, og hva som skal til for å snu utviklingen i riktig retning.

  •  / ©: WWF Norge

    Climate School for English speakers